top of page
cube-4270777_1920.jpg

Asociacija "Socialinis hubas"

"Kliūtis pradedame matyti tada, kai nukreipiame žvilgsnį nuo tikslo." H. Ford

Apie mus

Socialinę, psichologinę paramą bei švietimo ir kitas paslaugas teikianti asociacija „Socialinis hubas“ yra paramos teikėja asmenims, kurie priskiriami socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

 

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:

 

 • vienyti  nevyriausybines organizacijas bei skatinti jas įsitraukti į socialinę veiklą, atstovauti jų interesus regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

 

 • teikti socialines, neformalaus švietimo, kultūrines ir kt. paslaugas.

 

 • gerinti specialistų, dirbančių su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, kompetencijas socialinių paslaugų, psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos, ekologijos ir tvarumo ir kitose srityse.

 

 • Stiprinti jaunų suaugusiųjų menines, kultūrines, skaitmenines kompetencijas pasitelkiant tarpkultūrinį ugdymą.

 

Vizija

 

Tapti modernia ir atvira organizacija, kurioje, pasitelkus inovatyvius neformalaus ugdymo metodus, tobulinamos jaunų suaugusiųjų skaitmeninės, kultūrinės kompetencijos, stiprinami įgūdžiai ir prisidedama prie socialinės ir psichologinės gerovės kūrimo.

 

Misija

 

Užtikrinti, kad kiekvienas 20-35 metų jaunas suaugęs asmuo, nepriklausomai nuo socialinės ar ekonominės padėties, turėtų galimybę plėsti ir puoselėti kultūrą ir pasitelkdamas skaitmeninius gebėjimus aktyviai įsitrauktų į bendruomeninę veiklą.

 

Organizacijos vertybės

 

Mes įsipareigojame kurti saugią ir įkvepiančią aplinką, kurioje jauni žmonės gali atrasti ir suprasti įvairias kultūros bei meno raiškos formas. Skatiname įvairovę, lygybę ir įtrauktį, remdamiesi inovatyviomis ir interaktyviomis mokymo metodikomis.

Kvalifikacijos kėlimo mokymai

Ką mes veikiame?

AST087.jpg
AST027.jpg
AST207.jpg

Kvalifikacijos kėlimo mokymai

Neformalusis švietimas

 • Krizių socialiniame darbe ABC - kaip atpažinti ir įveikti?
  Krizių socialiniame darbe ABC - kaip atpažinti ir įveikti?
  Planuojama
  Mokymai nuotoliniu būdu
  Planuojama
  Mokymai nuotoliniu būdu
  Planuojama
  Mokymai nuotoliniu būdu
  Mokėjimas tikslingai ir efektyviai veikti krizės atveju didina socialinių darbuotojų pasitikėjimą savimi, darbo efektyvumą, gerina psichoemocinę sveikatą, padeda geriau pažinti klientą ir situaciją, išvengti išsisėmimo sindromo požymių.
  Bendrinti

Naujienos

Susisiekite su mumis!

Ačiū, Jūsų žinutę gavome, atsakysime jau netrukus!

bottom of page