top of page

Šiuo metu vykdomi projektai

Move & act

Projektas "Judėk ir veik" skirtas jaunų žmonių skaitmeninių įgūdžių ir verslumo stiprinimui

Roots and wings

2022-1-DE02-KA210-ADU-000081890

bottom of page